III Recykling rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne. Kajakiem przez Polskę 2013
Organizator
PlasticsEurope Polska
Lokalizacja
Polska
Czas trwania
08-07-2013 - 30-07-2013 (Cały dzień )
Plastics Europe Kontakt
Anna Szalkowska
Telefon:+40 22 630 99 03
Dodatkowe informacje
Kolejna edycja akcji ekologicznej organizowanej wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska  oraz podróżnika i ekologa Dominika Dobrowolskiego, polegająca na promocji recyklingu i odzysku odpadów tworzyw sztucznych  oraz na promowaniu postaw nieśmiecenia, zwłaszcza w kontekście dbałości o czystość polskich rzek oraz Morza Bałtyckiego. W tym roku podczas spływu Dunajcem, Wisłą, Brdą, Notecią, Wartą i Odrą prowadzone będą podobne działania, jak podczas poprzednich edycji (patrz www.recykling-rejs.pl), z położeniem szczególnego nacisku na zmienione prawo i nowe obowiązki gmin w zakresie uzyskania poziomów recyklingu odpadów.
Related information

Przebieg akcji www.recykling-rejs.pl

  •  
  •  
  •