IdentiPlast 2011
Organizator
PlasticsEurope
Lokalizacja
Madrid
Czas trwania
03-10-2011 - 04-10-2011 (Cały dzień )
Opis
"Identifying drivers to avoid wasting plastics in landfills"
("Jak wyelimonować tworzywa sztuczne ze skladowisk")
Plastics Europe Kontakt
Alicia Martin
Telefon:+34 91 740 7777
Dodatkowe informacje

IdentiPlast 2011

Organizowana od 1997 r. konferencja IdentiPlast jest jednym z najważniejszych w Europie wydarzeń poświęconych recyklingowi i odzyskowi odpadów tworzyw sztucznych, podczas którego wiodący przedstawiciele przemysłu oraz specjaliści mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą oraz przedstawić najlepsze praktyki w dziedzinie zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych.

Przez minione 14 lat, konferencja ta stanowiła dla uczestników forum wymiany doświadczeń i przedstawienia innowacyjnych rozwiązań i technologii sortowania, selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych ze strumieni odpadów.

Tegoroczna edycja IdentiPlast, która odbedzie się w kolejnej europejskiej stolicy - Madrycie, jest powiązana z ISFR (6. Międzynarodowym Sympozjum nt. Recyklingu Surowcowego Materiałów Polimerowych). IdentiPlast 2011 będzie okazją dla ekspertów i zgromadzonych uczestników do poszukiwań rozwiązań sprzyjających osiągnięciu modelu społeczeństwa, które zagospodarowuje odpady z tworzyw sztucznych w 100%.

PROGRAM
 
(w języku angielskim)
Więcej informacji


Kontakt
Alicia Martin
Consumer & Environmental
Affairs Manager
 
Informacje dodatkowe w jezyku polskim
info.pl@plasticseurope.org
tel. 22 630 99 01

PROGRAM (w jezyku angielskim)

IdentiPlast 2010 
Relacja

Wspieramy konkurs EPRO

  •  
  •  
  •